Có thể bạn không biết nhưng việc lựa chọn và trang bị những thuộc tính các bộ outfit cũng như những vũ khí đúng với môn phái Thúy Yên VLTK Mobile rất quan trọng. Hãy cùng xem qua những hướng dẫn cơ bản của B52 Club về ưu tiên cách trang bị môn phái Thúy Yên VLTK Mobile ngay dưới đây nhé!

Vũ khí – Thúy Yên VLTK Mobile

Tước hết về vũ khí, những ưu tiên nên được lựa chọn cơ bản theo 2 cách như sau:

Trang bị vũ khí Thúy Yên VLTK Mobile


Trang bị vũ khí Thúy Yên VLTK Mobile

 • Cách thứ nhất trước tiên nên ưu tiên hút sinh lực sau đó đến sức mạnh, tiếp đến là linh hoạt và tỉ lệ bạo kích. Cuối cùng là tỉ lệ thuộc tính và sát thương thuộc tính. 
 • Cách thứ hai lựa chọn là hút sinh lực tiếp đến là sát thương thuộc tính và tiếp theo là Chính xác, sức mạnh, tỉ lệ bạo kích, tấn công.

Về khảm đá hồn có những ưu tiên lựa nên được sắp xếp cơ bản nhất đó là: 

 • Hạng vũ
 • Dương anh
 • Triết biệt
 • Huyền thiên đạo nhân
 • Huyền nhân
 • Dương anh
 • Hắc diện lang quân

Trang bị Nón

Khảm đá hồn

Khảm đá hồn

Về phần trang bị nón cho môn phái Thúy Yên VLTK Mobile nên chọn theo 2 cách đó là: 

 • Cách 1: Chọn linh hoạt. Tiếp đến là thể chất, nhanh nhẹn. Tiếp theo là Tỉ lệ kháng bạo kích. Tiếp đến là Sinh lực cơ bản % và cuối cùng là Hồi phục sinh lực.
 • Cách thứ 2 theo thứ tự: Kháng Thủy tiếp đến là Sinh lực cơ bản, tiếp theo nữa là Thể chất, tiếp tục chọn Hồi phục sinh lực. Cuối cùng là Sinh lực và Linh hoạt.

Khảm đá hồn bao gồm các loại được ưu tiên như sau:

 • Phương miễn
 • Phương miễn
 • Hoàng nhan tương
 • Độc cô kiếm
 • Đoan mộc duệ
 • Tần thủy Hoàng
 • Tuyền cơ tử

Dây chuyền – Thúy Yên VLTK Mobile

Chọn những thuộc tính tẩy luyện dây chuyền ưu tiên theo 2 cách cơ bản như sau:

 • Cách thứ nhất lựa chọn theo thứ tự của nhanh nhẹn, tiếp đến là sức mạnh, tiếp theo là sát thương bạo kích, tiếp đến là tỉ lệ bạo kích, bỏ qua né tránh và cuối cùng là né tránh. 
 • Cách thứ hai là sinh lực tiếp đến sát thương bạo kích, tiếp theo là kháng thủy, theo đó là đòn sát thương cận chiến, tiếp đến là nhanh nhẹ và bỏ qua né tránh. 

Khảm đá hồn của dây chuyền bao gồm: 

 • Lôi chấn thiên
 • Đường hiểu
 • Hoàng ngọc anh
 • Đường cừu
 • Dương ảnh
 • Huyền thiên võ cơ
 • Thanh diệp dương

Trang bị Áo cho Thúy Yên VLTK Mobile

Trang bị áo

Trang bị áo

Về việc trang bị áo, những thuộc tính ưu tiên cũng theo 2 cách cơ bản nhất đó là:

 • Cách 1: trước hết là nhanh nhẹn, tiếp đến là thể chất, tiếp theo là kháng bạo kích, tiếp đến là miễn sát thương bạo kích và kháng tỉ lệ thuộc tính với hồi phục sinh lực. 
 • Cách thứ 2 là kháng tất cả, tiếp theo là hồi phục sinh lực sau đó là tỉ lệ kháng hiệu quả và kháng bị thương. Cuối cùng chọn miễn sát thương bạo kích. 

Khảm đá hồn bao gồm:

 • Vô tưởng
 • Thanh hiểu sư thái
 • Bạch khởi
 • Cổ yên nhiên
 • Hoàng nhan hồng liệt

Hộ uyển – Thúy Yên VLTK Mobile

Hô uyển ưu tiên chọn thuộc tính như sau:

 • Cách 1 trước hết chọn sức mạnh tiếp theo chọn thể chất. Theo đó chọn nhanh nhẹn và tỉ lệ kháng bạo kích. Tiếp theo nữa mới chọn miễn sát thương bạo kích và né tránh. 
 • Cách 2: Trước tiên chọn thể chất tiếp đến là nhanh nhẹn và né tránh. Cuối cùng mới là Miễn sát thương bạo kích.

Về khảm đá chọn theo thứ tự:

 • Dương hi liệt
 • Lý thiên mục
 • Kim sí bằng hoàng
 • Lý quảng
 • Hà linh phiêu
 • Ngân tê giác hoàng

Đai trang bị Thúy Yên VLTK Mobile

Thuộc tính lựa chọn theo 2 thứ tự:

 • Cách đầu tiên từ nhanh nhẹn đến linh hoạt tiếp đến là thể chất tiếp theo là sinh lực cơ bản và tiếp theo nữa là tỉ lệ kháng bạo kích cuối cùng mới là miễn sát thương. 
 • Cách 2 lựa chọn theo lần lượt thể chất đến miễn sát thương bạo kích và né tránh tiếp đến là sinh lực cơ bản và tỉ lệ kháng làm chậm. 

Khảm đá hồn bao gồm:

 • Nam cung duyệt
 • Kim ngột thuật
 • Nam cung duyệt
 • Dương ảnh phong
 • Hàn mông
 • Lý hiển trung
 • Tần thủy hoàng

Đó là những thuộc tính cơ bản nhất nên lựa chọn theo những quy tắc thứ tự đã được sắp xếp để trang bị cho Thúy Yên VLTK Mobile. Hy vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn xây dựng được môn phái Thúy Yên VLTK Mobile một cách đẹp nhất!

Xem thêm các bài viết hay khác tại: https://b52.club/tin-tuc/