Từ điển hóa học

Tudienhoahoc.com là website tổng hợp trong lĩnh vực hóa học, trang web có các chức năng chuyên nghiệp như:

Từ điển phương trình hóa học với dữ liệu hơn 10.000 phương trình. Bao gồm thông tin của các chất tham gia và chất sản phẩm.

Từ điển chất hóa học với dữ liệu hơn 3.000 chất.

Ngoài ra còn có các bài viết chia sẻ về hóa học và đời sống, ứng dụng của hóa học vào cuộc sống hằng ngày.

Phản ứng hóa học nổi bậtinsert_link

Bài viết mới nhất

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.