Hóa Học lớp 8

Chuyên mục Hóa học lớp 8 mang đến cho các bạn những khái niệm, nền tảng ban đầu của môn hóa học. Đó là những kiến thức về chất, nguyên tử, phân tử, nguyên tố hóa học, công thức hóa học… Bên cạnh đó là những kiến thức là phản ứng hóa học, phương trình hóa học, định luật bảo toàn khối lượng.

Ngoài ra, các bạn sẽ được làm quen với khái niệm số mol và bước đầu tính toán hóa học. Tiếp theo là một số khái niệm về dung dịch, độ tan, nồng độ dung dịch. Trong chương trình này, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về axit, bazo, muối và một số chất đơn giản như oxi, hidro và nước…

Bài 1: Mở đầu môn Hóa học

CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

Bài 2: Chất

Bài 3: Bài thực hành 1

Bài 4: Nguyên tử

Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử

Bài 7: Bài thực hành 2

Bài 8: Bài luyện tập 1

Bài 9: Công thức hóa học

Bài 10: Hóa trị

Bài 11: Bài luyện tập 2

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12: Sự biến đổi chất

Bài 13: Phản ứng hóa học

Bài 14: Bài thực hành 3

Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16: Phương trình hóa học

Bài 17: Bài luyện tập 3

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18: Mol

Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Bài 20: Tỉ khối của chất khí

Bài 21: Tính theo công thức hóa học

Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Bài 23: Bài luyện tập 4

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24: Tính chất của oxi

Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Bài 26: Oxit

Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Bài 28: Không khí – Sự cháy

Bài 29: Bài luyện tập 5

Bài 30: Bài thực hành 4

CHƯƠNG 5: HIDRO – NƯỚC

Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hidro

Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 33: Điều chế khí hidro – Phản ứng thế

Bài 34: Bài luyện tập 6

Bài 35: Bài thực hành 5

Bài 36: Nước

Bài 37: Axit – Bazo – Muối

Bài 38: Bài luyện tập 7

Bài 39: Bài thực hành 6

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bài 40: Dung dịch

Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Bài 42: Nồng độ dung dịch

Bài 43: Pha chế dung dịch

Bài 44: Bài luyện tập 8

Bài 45: Bài thực hành 7

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.