Hóa Học lớp 11

Chương trình Hóa Học lớp 11 gồm một số nội dung liên quan đến hóa học vô cơ và hóa học hữu cơ. Trong đó, hóa học vô cơ chỉ bao gồm 3 chương đầu tiên của SGK Hóa Học lớp 11. Nội dung hóa học hữu cơ được giới thiệu sơ lược gồm 6 chương. Những bài học của từng chương đã được liệt kê dưới đây. Bạn có thể nhấp vào liên kết để vào xem nội dung của nó.

Chương I – SỰ ĐIỆN LI

Bài 1. Sự điện li

Bài 2. Axit, bazơ và muối

Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ

Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit – bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài đọc thêm: Độ điện li và hằng số phân li

Chương II – NITƠ – PHOTPHO

Bài 7. Nitơ

Bài 8. Amoniac và muối amoni

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

Bài 10. Photpho

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

Bài 12. Phân bón hóa học

Bài 13. Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho.

Chương III – CACBON – SILIC

Bài 15. Cacbon

Bài 16. Hợp chất của cacbon

Bài 17. Silic và hợp chất của silic

Bài 18. Công nghiệp silicat

Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Chương IV – ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Bài 20. Mở đầu về hóa học hữu cơ

Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 23. Phản ứng hữu cơ

Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Chương V – HIĐROCACBON NO

Bài 25. Ankan

Bài 26. Xicloankan

Bài 27. Luyện tập: Ankan và xicloankan

Bài 28. Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Chương VI – HIĐROCACBON KHÔNG NO

Bài 29. Anken

Bài 30. Ankađien

Bài 31. Luyện tập: Anken và ankađien

Bài 32. Ankin

Bài 33. Luyện tập: Akin

Bài 34 Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen

Chương VII – HIĐROCACBON THƠM. NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Bài 37. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương VIII – DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL

Bài 39. Dẫn xuất helogen của hiđrocacbon

Bài 40. Ancol

Bài 41. Phenol

Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Chương IX – ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC

Bài 44. Anđehit – Xeton

Bài 45. Axit cacboxylic

Bài 46. Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Bài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Ngoài những nội dung thuộc chương trình Hóa Học SGK lớp 10, chúng tôi còn có những bài viết bổ sung kiến thức liên quan. Những nội dung được viết thêm vào có thể là bài tập nâng cao, giải thích nghĩa của thuật ngữ mới và còn những điều bổ ích của hóa học ứng dụng vào đời sống. Mong rằng chuyên mục Hóa Học lớp 11 sẽ giúp các bạn học sinh có thành tích học tập tốt hơn.

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.