Hóa Học lớp 10

Chuyên mục Hóa học lớp 10 sẽ tổng hợp toàn bộ kiến thức của môn học Hóa Học lớp 10 để gửi đến các bạn học sinh. Bạn có thể xem lại kiến thức của SGK Hóa Học lớp 10 trực tuyến mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguyên tử, nguyên tố và các phản ứng hóa học là nội dung chính cho toàn bộ SGK Hóa Học lớp 10. Những bài viết trong chuyên mục này bao gồm lý thuyết cơ bản và bài tập thực hành. Do đó, các bạn yên tâm về lượng kiến thức đạt được khi tham khảo bài viết của chúng mình.

Dưới đây là toàn bộ bài học của chương trình SGK Hóa Học lớp 10:

Chướng 1 - NGUYÊN TỬ

Bài 1: Thành phần nguyên tử

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Tư liệu Ứng dụng của đồng vị phóng xạ và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình

Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài đọc thêm: Khái niệm về obitan nguyên tử

Bìa 5: Cấu hình electron nguyên tử

Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 2 - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Tư liệu Đôi nét về Đi-mi-tri I-va-nô-vích Men-đê-lê-ép và định luật tuần hoàn - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Chương 3 - LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion

Bài 13: Liền kết công hóa trị

Bài đọc thêm:

  1. Sự xen phủ các obitan nguyên tử. Sự lai hóa các obitan nguyên tử
  2. Sự tạo thành phân tử H2O, NH3 (có cấu tạo góc)

Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Tư liệu: Tinh thể phân tử của nước đá

Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học

Chương 4 - PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

Bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử

Bài đọc thêm: Mưa axit

Bài 20: Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi hóa - khử

Chương 5 - NHÓM HALOGEN

Bài 21: Khái quát về nhóm halogen

Bài 22: Clo

Bài 23: Hiđoro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

Tư liệu: Vai trò quan trọng của axit clohiđric

Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Bài 25: Flo - Brom - Iot

Tư liệu: Hợp chất CFC

Bài đọc thêm: Flo và Iot

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

Bài 27: Bài thực hành số 2. Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Bài 28: Bài thực hành số 3. Tính chất hóa học của brom và iot

Bài đọc thêm: Ô nhiễm đất do phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật

Chương 6 - OXI - LƯU HUỲNH

Bài 29: Oxi - Ozon

Bài đọc thêm Sự suy giảm tầng ozon

Bài 30: Lưu huỳnh

Bài 31: Bài thực hình số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh ddiooxxit - Lưu huỳnh trioxit

Bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat

Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

Bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Chương 7 - TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

Tư liệu: Chất xúc tác men (enzim)

Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 38: Cân bằng hóa học

Tư liệu: Một phương pháp sản xuất hiđro trong công nghiệp

Bài đọc thêm Hằng số cân bằng

Bài 39. Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Ngoài những bài viết về bài học trong SGK Hóa Học lớp 10 trên đây, chúng mình còn viết thêm những chủ đề liên quan đến bài học. Những chủ đề này có thể là kiến thức và bài tập nâng cao, thông tin bên lề để bổ trợ thêm cho quá trình học tập của các bạn. Mong rằng các bạn sẽ học tốt môn Hóa Học lớp 10 này.

Các khóa học hay

Các phản ứng hóa học