Sinh viên Đại học và Cao đẳng phát huy tính chủ động của mình trong học tập qua giáo trình hoá học đầu tiên là hoá học đại cương và vô.cơ. Việc tự học bao gồm nghiên cứu đào sâu bài giảng trên lớp, chuẩn bị nội dung bài thí nghiệm và giải bài tập. Cuốn sách đầu tiên không thể thiếu được đối với sinh viên để tự học là cuốn “Tính chất tý hoá học các chất vô cơ“. Đây là cuốn cẩm nang những thông tìn vẻ tính chất vật lý và hoá học (phương trình phản ứng) của 107 nguyên tố từ hidro (nguyên tố.số 1) đến ninxơbo (nguyên tố thứ 107) với khoảng 1000 chất được mô tả chi tiết. Những hợp chất của nguyên tố được lựa chọn trên cơ sở: tầm quan trọng đối với công nghiệp (chất đầu của quá trình hoá học, nguyên liệu là khoáng vật), mức độ sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật và phòng thí nghiệm (dung môi, hoá chất và thuốc thử thông dụng) và những ứng dụng trong các lĩnh vực mới nhất của công nghệ hoá học.

Tính chất lý hóa học các chất vô cơ

Cuốn cẩm nang đầu tiên ở dạng này (xuất bản năm 1996) được soạn thảo bởi tập thể giáo sư ở bộ môn Hoá học Vô cơ Viện Hàn lâm quốc gia về Công nghệ hoá học tinh xảo mang tên Lômônôxôp ở Maxcova, chúng tôi dịch giới thiệu sớm với bạn đọc với mong mỏi hỗ trợ tích cực việc học tập và nghiên cứu về hoá học vô cơ.

Sách “Tính chất lý hoá học các chất vô cơ” có thể dùng rộng rãi cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng, thầy giáo giảng dạy hoá học, nghiên cứu sinh và kỹ sư nghiên cứu về hoá học Vô cơ và đông đảo học sinh ham thích hoá học ở các trường Trung học Phổ thông. Trước khi sử dụng sách, bạn đọc xem kỹ mục “Cấu tạo của sách” để tiện tra cứu.