Xung quanh chúng ta có rất nhiều đồ vật, máy móc làm bằng kim loại. Vậy kim loại có những tính chất vật lí gì. Những tính chất vật lí đó giúp kim loại có những ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất. Mời các bạn cùng xem qua bài viết này để biết những tính chất vật lý của kim loại đó là gì nhé!

Xem thêm:

nhung-tinh-chat-vat-ly-cua-kim-loai

I. Những tính chất vật lý của kim loại

1. Tính dẻo của kim loại

– Kim loại có tính dẻo. Mỗi kim loại có tính dẻo khác nhau.

– Ứng dụng: Kim loại được kéo sợi, rèn, dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau.

Vàng được dát mỏng và kéo thành sợi

tinh-chat-vat-ly-cua-kim-loai-tinh-deo

2. Tính dẫn điện của kim loại

– Kim loại có tính dẫn điện. Các kim loại khác nhau có tính dẫn điện khác nhau.

– Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, sau đó là Cu, Al, Fe…

– Ứng dụng: Những kim loại có tính dẫn điện tốt được dùng làm dây dẫn điện như: Cu, Al hay Fe…

Dây dẫn điện được làm bằng kim loại

tinh-chat-vat-ly-cua-kim-loai-tinh-dan-dien

3. Tính dẫn nhiệt của kim loại

– Kim loại có tính dẫn nhiệt. Các kim loại khác nhau có tính dẫn nhiệt khác nhau. Kim loại nào dẫn điện tốt thường dẫn nhiệt tốt.

– Ứng dụng: Kim loại có tính dẫn nhiệt tốt được dùng làm dụng cụ nấu ăn…

Đồ gia dụng làm từ kim loại

tinh-chat-vat-ly-cua-kim-loai-tinh-dan-nhiet

4. Ánh kim của kim loại

– Kim loại có ánh kim (có ánh lấp lánh trên bề ngoài của chúng).

– Ứng dụng: nhờ có ánh kim, một số kim loại được dùng làm đồ trang sức như Au, Ag, Pt… hay làm các vật dụng trang trí như: Al, Fe, Cu, Sn…

Kim loại có ánh kim được dùng làm đồ trang sức

tinh-chat-vat-ly-cua-kim-loai-anh-kim

Giải bài tập về tính chất vật lý của kim loại

Câu 1. Hãy nêu tính chất vật lý của kim loại và những ứng dụng tương ứng.

Bài làm:

– Kim loại có tính dẻo → Ứng dụng trong rèn, kéo sợi dát mỏng để làm các đồ vật.

– Kim loại có tính dẫn điện → Ứng dụng làm dây dẫn điện như (Ag, Cu, Al…).

– Kim loại có tính dẫn nhiệt → Ứng dụng làm dụng cụ nấu ăn.

– Kim loại có ánh kim → Ứng dụng trong đồ trang sức và các dụng cụ trang trí.

Câu 2. Chọn những từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a) Kim loại vonfam được dùng làm dây tóc bóng đền điện là do có ……… cao.

b) Bạc, vàng được dùng làm …… vì có ánh kim rất đẹp.

c) Nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay là do …… và …… .

d) Đồng và nhôm được dùng làm …… là do dẫn điện tốt.

e) …… được dùng làm dụng cụ nấu bếp là do bền trong không khí và dẫn nhiệt.

Các từ và cụm từ:

1. nhôm ; 2. bền  ;  3. nhẹ  ;  4. nhiệt độ nóng chảy  ; 5. dây điện  ; 6. đồ trang sức.

Bài làm:

a) nhiệt độ nóng chảy

b) đồ trang sức

c) bền và nhẹ

d) dây điện

e) nhôm

Câu 3. Có các kim loại sau: đồng, kẽm, magie, natri, bạc. Hãy chỉ ra hai kim loại dẫn điện tốt nhất.

Bài làm:

2 kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag và Cu.

Câu 4. Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (t°, áp suất trong phòng thí nghiệm), biết khối lượng riêng (g/cm3) tương ứng là: DAl = 2,7; DK = 0,86; DCu = 8,94.

Bài làm:

Áp dụng công thức: V = m/D. Ứng với 1 mol, m = 1 x M = M (M là khối lượng mol của kim loại).

VAl = m/D = 27 / 2,7 = 10 cm3

VK = m/D = 39 / 0,86 = 45,35 cm3

VCu = m/D = 64 / 8,94 = 7,16 cm3.

Câu 5. Hãy kể tên 3 kim loại được sử dụng để:

a) Làm vật dụng gia đình.

b) Sản xuất dụng cụ, máy móc.

Bài làm:

a) Làm vật dụng gia đình: chậu bằng Al, dao bằng Fe, dây điện làm từ Cu…

b) Sản xuất dụng cụ, máy móc: hàng rào làm bằng Fe, thiếc (Sn) dùng làm tấm lợp, máy phát điện có vỏ mạ bằng Zn…