Home Hóa học lớp 8

Hóa học lớp 8

Chuyên mục Hóa học lớp 8 mang đến cho các bạn những khái niệm, nền tảng ban đầu của môn hóa học. Đó là những kiến thức về chất, nguyên tử, phân tử, nguyên tố hóa học, công thức hóa học... Bên cạnh đó là những kiến thức là phản ứng hóa học, phương trình hóa học, định luật bảo toàn khối lượng.

Ngoài ra, các bạn sẽ được làm quen với khái niệm số mol và bước đầu tính toán hóa học. Tiếp theo là một số khái niệm về dung dịch, độ tan, nồng độ dung dịch. Trong chương trình này, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về axit, bazo, muối và một số chất đơn giản như oxi, hidro và nước...